ÇALIŞMA ALANLARI

BİRİNCİL VE İKİNCİL TİP TRAVMA

Birincil Tip Travma:
Birincil tip travma, bireyin doğrudan deneyimlediği travmatik bir olayla ilişkilidir. Bu tür bir travma, kişinin kendisinin fiziksel olarak, duygusal olarak veya zihinsel olarak travmatik bir olayın içinde bulunması anlamına gelir. Örnekler arasında ciddi bir kaza, doğal felaketler, savaş, cinsel saldırı, fiziksel şiddet veya kişisel kayıplar sayılabilir. Bu tür bir travma yaşayan kişiler, travmatik olayın etkileriyle başa çıkmak ve iyileşmek için yardım ve destek ararlar.

İkincil Tip Travma (İkincil Travmatizasyon):
İkincil tip travma, bir kişinin doğrudan bir travma yaşamamış olsa da, birincil travma mağdurlarıyla çalışırken veya bu tür hikayeleri duyarken travmatik stres yaşamasını ifade eder. Genellikle bu tür bir travma, sağlık çalışanları, kurtarma ekipleri, terapistler, sosyal hizmet uzmanları, haber muhabirleri ve benzeri profesyoneller için geçerlidir. Bu kişiler, travma kurbanlarıyla empati kurarken ve onları tedavi ederken, mağdurların yaşadığı acı ve travmanın etkilerini içselleştirme riski altındadırlar.

İkincil travmatizasyonun belirtileri, birincil travma mağdurlarının yaşadığı belirtilere benzer olabilir. Bu belirtiler şunları içerebilir:

Korku ve anksiyete
Uykusuzluk
Depresyon
Duygusal tükenmişlik
İçsel rahatsızlık
Zihinsel ve fiziksel stres

İkincil travmatizasyon riskini azaltmak ve bu tür stresle başa çıkmak için profesyonellerin düzenli olarak danışmanlık alması ve kendilerini desteklemesi önemlidir. Bu profesyoneller, kendi duygusal sınırlarını tanımak ve gerektiğinde ara vermek veya destek aramak konularında bilinçli olmalıdır.