ÇALIŞMA ALANLARI

FOBİ

Fobi, anormal ve aşırı korku veya kaygı ile karakterize edilen bir tür anksiyete bozukluğudur. Bir kişi fobiye sahip olduğunda, belirli bir nesne, durum, aktivite veya organizmaya karşı aşırı bir korku tepkisi gösterir. Bu korku tepkisi, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve normal işlevselliğini bozabilir.

Fobiler, genellikle şu kategorilere ayrılabilir:

1.Özgül Fobi (Spesifik Fobi): Belirli bir nesneye veya duruma karşı aşırı korku tepkisi gösterme durumunu ifade eder. Örnekler arasında yükseklikler, uçaklar, örümcekler, köpekler, kan, iğneler gibi nesneler veya durumlar bulunur. Özgül fobiler, kişinin bu nesne veya durumdan kaçınma davranışları sergilemesine neden olabilir.

2.Sosyal Fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu): Sosyal fobi, sosyal etkileşimlerde aşırı korku ve kaygı ile karakterizedir. Kişi, toplulum içinde yargılanma veya aşağılanma korkusu taşır ve bu nedenle sosyal etkileşimlerden kaçınma eğilimindedir.

3.Agorafobi: Agorafobi, açık alanlarda, kalabalık yerlerde veya evden uzakta olma durumlarında aşırı korku ve kaygıya neden olan bir durumdur. Bu kişiler, evlerinden veya güvenli alanlarından uzaklaşmaktan kaçınabilirler.

Fobiler, bireylerin günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir ve kişisel özgürlüklerini sınırlayabilir. Fobiler, çoğu zaman kişinin kaygı düzeyini düşürme veya rahatlatma amacıyla belirli nesnelerden veya durumlardan kaçınma davranışlarına yol açar. Fobiler, genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar ve zaman içinde devam edebilir.