ÇALIŞMA ALANLARI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), tekrarlayıcı düşünceler ve zorlayıcı davranışlarla karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluktur. Obsesyonlar, kişinin rasyonel bir şekilde kontrol edemediği, rahatsız edici, sıkıcı ve tekrarlayıcı düşünceler veya içsel imajlar olarak tanımlanır. Bu düşünceler genellikle kişinin korkuları, kaygıları veya saplantıları ile ilişkilidir. Obsesyonlar kişinin yaşamını olumsuz etkiler, çünkü kişi bu düşüncelerden kurtulmak için çaba gösterir. Kompulsiyonlar ise obsesyonlardan kaynaklanan kaygıyı veya rahatsızlığı azaltmak amacıyla yapılan tekrarlayıcı fiziksel veya zihinsel eylemlerdir. Kişi, belirli bir düzeni takip etme, nesneleri düzenleme veya sayma gibi ritüelleri gerçekleştirir. Bu kompulsiyonlar kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde engelleyebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtileri şunları içerebilir:

Temizlik obsesyonları ve aşırı temizlik kompulsiyonları

Kontrol obsesyonları ve aşırı kontrol kompulsiyonları

Sayma obsesyonları ve sayma kompulsiyonları

Kaygı obsesyonları ve güvence kompulsiyonları

Cinsel içerikli obsesyonlar ve aşırı cinsel düşünce eylemleri

İçsel ya da dışsal zarar verme obsesyonları ve bu zararları önleme kompulsiyonları

OKB, kişinin işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Genellikle kişinin obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle yaşadığı rahatsızlık ve kaygı ile ilişkilidir. OKB tedavisi, psikoterapi (örneğin bilişsel davranış terapisi) ve ilaç tedavisi (genellikle seçici serotonin geri alım inhibitörleri) gibi yöntemlerle mümkündür. Psikoterapi ve ilaç tedavisi, OKB semptomlarını hafifletmeye ve kontrol etmeye yardımcı olabilir. Özellikle bu tür bir bozukluğa sahip olduğunu düşünüyorsanız, bir uzman psikiyatrist veya psikologdan yardım almanız önemlidir.