ÇALIŞMA ALANLARI

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Tükenmişlik sendromu, uzun süreli stres, aşırı çalışma ve duygusal tükenme sonucu ortaya çıkan bir psikolojik durumdur. Bu sendrom, genellikle yoğun iş yüküne sahip profesyoneller, sağlık çalışanları, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları ve benzeri meslek grupları arasında yaygın olarak görülür. Tükenmişlik sendromu, kişinin fiziksel, duygusal ve zihinsel kaynaklarının tükenmesiyle karakterizedir.