AİLE ve ÇİFT TERAPİSİ

rêve Psikoloji | Ankara Aile Danışmanlığı, Çift Terapisi, Evliliik Terapisi

Ankara Aile Danışmanlığı ve Çift Terapisi

Aile terapisi yakın ilişkileri kapsayan (çift, çocuk ebeveyn ilişkisi, akraba ilişkisi vs. ) ve aile ilişkilerini sağlamlaştırmaya yönelik bir terapi formatıdır. Aile ve çift terapisi yakın ilişkilerin çalışıldığı psikoterapinin bir alanıdır. Aile terapistinin görevi ise çatışmaya sebep olan problemin belirlenmesi ve problemlerin çözümlerine odaklanarak ilişkinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.Çift ve aile terapisi, aile içi ilişkilerde ortaya çıkan sorunları anlamak, ele almak ve çözmek amacıyla tasarlanmış bir terapi türüdür. Bu terapi, aile üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmeye, aile içindeki çatışmaları çözmeye, aile üyelerinin birbirlerine destek olmalarını artırmaya yöneliktir. Aile terapisi bir dizi farklı isimle de anılabilir, örneğin aile danışmanlığı, aile psikoterapisi gibi.

Aile Danışmanlığı Temel Prensipleri


Sistemik Bakış Açısı Aile terapisi, aileyi bir sistem olarak ele alır. Bu, bir aile üyesinin davranışlarının diğer üyeleri etkilediğini ve her bir üyenin aile içindeki dinamiklere katkıda bulunduğunu kabul eder. Terapist, bu sistem içindeki etkileşimleri anlamaya çalışır.
Aile İletişimini Geliştirmek Terapist, aile üyelerine etkili iletişim becerilerini öğretir. Bu, açık iletişimi teşvik etmeyi, duygusal ihtiyaçları ifade etmeyi ve birbirlerini anlamayı içerir.
Aile Çatışmalarını Yönetmek Aile içindeki çatışmalar normaldir, ancak bu çatışmaların nasıl yönetildiği önemlidir. Aile terapisi, çatışmaların sağlıklı bir şekilde çözülmesini ve aile üyeleri arasındaki gerilimlerin azaltılmasını hedefler.
Aile İçinde Roller ve Sorumluluklar Aile terapisi, aile içindeki rolleri, sorumlulukları ve beklentileri anlamak ve gerekirse yeniden düzenlemek üzerine odaklanır. Bu, aile üyeleri arasında daha adil ve sürdürülebilir bir denge oluşturmaya yardımcı olabilir.
Ailedeki Değişimleri Desteklemek Aile terapisi, aile içindeki değişimleri ve gelişmeleri ele alır. Bu, ailedeki yaşam evreleri, kriz anları veya dış etkenlerle baş etmeyi içerir.
Aile terapisi genellikle aile üyelerinin birlikte katıldığı oturumlar içerir, ancak bazen bireysel terapi de gerekebilir. Aile terapisi, bir ailedeki bireyler arasında yaşanan zorlukları anlamak ve ele almak için etkili bir yol olabilir. Terapist, aile üyelerine daha sağlıklı ilişki becerileri kazandırmaya ve ailenin dayanıklılığını artırmaya çalışır.

Ankara Çift ve Evlilik Terapisi


Çift terapisi, romantik ilişkilerdeki sorunları ele almak ve çiftlere daha sağlıklı iletişim ve ilişki becerileri kazandırmak için tasarlanmış bir terapi türüdür. Bu terapi, evlilik terapisi, çift danışmanlığı veya çift psikoterapisi olarak da adlandırılabilir. Temel hedefi, çiftlerin birbirleriyle daha derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmak ve ilişkilerindeki zorlukları aşmalarına destek olmaktır.

Çift ve Evlilik Terapisi Temel Prensipleri


İletişim Becerilerini Geliştirmek Çift terapisi, çiftlere etkili iletişim becerileri kazandırmak için tasarlanmıştır. Çiftler, duygusal ihtiyaçlarını açıkça ifade etmeyi, birbirlerini dinlemeyi ve anlamayı öğrenirler.
Çatışma Yönetimi Çift terapistleri, çiftlerin çatışmalarını sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu, çatışma sırasında olumlu bir şekilde iletişim kurmayı, duygusal patlamalardan kaçınmayı ve çözüm odaklı yaklaşımları benimsemeyi içerir.
Empati Geliştirme Çift terapisi, çiftler arasında empatik bir bağ kurmayı teşvik eder. Partnerler, birbirlerinin duygusal deneyimlerine daha fazla anlayış ve duyarlılık göstermeyi öğrenirler.
Evlilikte veya İlişkide Değişiklik İstekleri Çift terapisi, çiftlerin birbirleriyle ve ilişkileriyle ilgili beklentilerini ve isteklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu, ortak hedefler belirlemeyi, birlikte büyümeyi ve birbirlerine destek olmayı içerir.
Güven ve Bağlılık Çift terapisi, güven ve bağlılık gibi temel ilişki unsurlarına odaklanarak çiftlerin bu konularda daha sağlam temellere sahip olmalarına yardımcı olabilir.

Çift terapisi genellikle bir lisanslı çift terapisti veya evlilik terapisti tarafından yürütülür. Terapi seansları, çiftin ihtiyaçlarına ve terapistin yöntemine bağlı olarak bireysel veya çift olarak gerçekleşebilir. Çiftler, bu terapiyi ilişkilerini güçlendirmek, sorunları çözmek veya bir ayrılığı daha sağlıklı bir şekilde yönetmek amacıyla arayabilirler


AİLE ve ÇİFT TERAPİSİNDE SIK SORULAN SORULARAnkara aile ve çift terapisinde süreç nasıl işler?

Aile, evlilik ve çift terapisi süreci, terapistin yaklaşımına, ailenin veya çiftin ihtiyaçlarına ve terapinin hedeflerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, aile ve çift terapisi aşağıdaki temel adımları içerir.
Değerlendirme
İlk seanslarda terapist, aile veya çiftin geçmişi, mevcut durumu ve hedefleri hakkında bilgi toplar. Bu süreçte, terapist, aile dinamiklerini, iletişim tarzlarını, çatışma alanlarını ve güçlü yanları anlamaya çalışır.
Hedef Belirleme
Değerlendirme aşamasının ardından, terapist ve aile veya çift birlikte çalışacakları hedefleri belirler. Bu hedefler, daha sağlıklı iletişim kurma, çatışmaları çözme, duygusal bağları güçlendirme gibi konuları içerebilir.
Terapi Planı Oluşturma
Terapist, belirlenen hedeflere ulaşmak için bir terapi planı oluşturur. Bu plan, terapi seanslarının sıklığı, süresi, kullanılacak terapi teknikleri ve diğer özel stratejileri içerir.
İletişim Geliştirme
Aile ve çift terapisi, genellikle etkili iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Terapist, aile üyeleri veya çift arasındaki iletişim tarzlarını anlamak ve geliştirmek için çeşitli teknikleri kullanabilir.
Çatışma Çözme
Çift veya ailedeki çatışmalar, terapist rehberliğinde ele alınır. Bu, çatışma sırasında sağlıklı iletişim kurma becerilerini öğrenmeyi ve çözüm odaklı yaklaşımları benimsemeyi içerir.
Duygusal Bağlılığı Güçlendirme
Terapist, aile üyeleri veya çift arasındaki duygusal bağlılığı güçlendirmek için çalışabilir. Bu, empati geliştirme, duygusal ihtiyaçları anlama ve karşılıklı destekleşme üzerine odaklanabilir.
Ev Ödevleri ve Uygulama
Terapist, aile veya çifte, terapide öğrenilen becerileri günlük yaşamlarına entegre etmelerine yardımcı olmak amacıyla ev ödevleri verebilir. Bu, terapi sürecinin etkili bir şekilde devam etmesine katkıda bulunabilir.
Gelişmeyi İzleme ve Ayarlama
Terapist, aile veya çiftle birlikte ilerlemenin izlenmesini ve ihtiyaçlara göre terapi planının ayarlanmasını sağlar. Bu süreç, terapinin esnek ve kişiye özgü olmasını sağlar.

Terapi süreci, her aile veya çiftin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı durumlarda kısa vadeli, odaklı terapi yeterli olabilirken, diğer durumlarda daha uzun vadeli bir süreç gerekebilir. Terapinin etkinliği, terapistin yetenekleri, aile veya çiftin katılımı ve motivasyonu, iletişim açıklığı ve diğer faktörlere bağlıdır.

Aile ve Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Aile ve çift terapisi uygulamalarının farklı yöntemleri vardır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansta bir araya gelirken, danışanın getirdiği duruma göre de gidişat değiştirilebilir ve terapist aile üyelerinden bir ya da ikisini veya çiftleri tek tek görebilir. Çocuk merkezli aile danışmanlığı uygulamalarında, bazı durumlarda, çocukları öğretmenleri, okul rehberlik servisi ya da sosyal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz konusu olabilmektedir. Aile ve çift terapisi, duruma göre değişebilmekle birlikte, genellikle 8–24 seans olarak yapılmaktadır. Seans süresi 70 dakikadır. Her seansta aile üyelerinin tümü katılmamaktadır. Ancak ilk oturumda aile üyelerinin hepsinin (örn. karı-koca, ebeveyn- çocuk vs.) seansa katılması beklenir.

Ankara Aile ve Çift Terapsinde Gizlilik Nasıl Korunur?

Aile ve çift terapisi sürecinde gizliliğin korunması önemli bir konudur. Terapist ve danışanlar arasındaki güvenin sağlanması, açık iletişim ortamının sürdürülmesi ve terapinin etkinliğini artırmak için gizliliğe özel bir önem verilir. Ancak, gizlilik, bazı durumlarda yasal ve etik sınırlamalara tabi olabilir. İşte aile ve çift terapisinde gizliliğin nasıl korunduğuna dair temel prensipler.
Gizlilik Taahhüdü
Terapist, danışanlarına başlangıçta gizlilik politikalarını açıklar ve gizliliğin terapinin temel bir unsuru olduğunu vurgular. Danışanlar, paylaştıkları bilgilerin terapistleri tarafından güvenle korunacağına dair bir taahhüt alır.
Gizlilik Sınırları
Terapistler, gizliliğin belirli sınırları olduğunu açıklar. Özellikle, danışanın kendine veya başkalarına zarar verme durumları, çocuk istismarı veya yetişkinlerin cinsel istismarı gibi yasal olarak bildirilmesi gereken durumlar, gizlilik sınırlarını aşabilir.
Çift Terapisi ve Gizlilik
Çift terapisinde, terapist genellikle eşlere birbirleriyle paylaşılan bilgilerin gizliliğini koruma taahhüdünde bulunur. Ancak, terapist, bir eşin diğerine zarar vereceğini düşündüğü durumlarda sınırları belirleyebilir.
Açık İletişim
Terapist, danışanlarla açık iletişim sürdürerek, gizliliğin ne zaman ve nasıl korunacağı konusunda net bir anlayış oluşturur. Danışanlar, terapistleriyle güvenilir bir ilişki kurduklarında, açık ve dürüst bir şekilde konuşma eğilimindedirler.
Danışanların Bilgilendirilmesi
Danışanlar, terapistleri ile paylaştıkları bilgilerin terapötik amaçlar için kullanılacağı ve başkalarına açıklanmayacağı konusunda bilgilendirilirler.
Dosya Güvenliği
Terapist, danışan dosyalarını güvenli bir şekilde saklar ve yetkisiz kişilere erişimini önler. Elektronik kayıtların ve kağıt dosyaların güvenliğine özel bir dikkat gösterilir.
Üçüncü Taraflarla Paylaşım
Terapist, danışanların yazılı izni olmadan üçüncü taraflarla bilgi paylaşmaz. Bu, aile üyeleri, diğer sağlık profesyonelleri veya kurumlar gibi kişileri içerebilir.
Sınırlı İstisnai Durumlar
Yasal olarak zorunlu olduğu durumlar dışında, terapist, danışanların özel bilgilerini paylaşmaz. Bu durumlar genellikle danışanın veya başkalarının ciddi bir tehlike altında olduğu durumları içerir.

Gizlilik, terapötik süreçte temel bir güvence oluşturduğu için, terapist ve danışan arasında bu konuda açık ve net bir anlayışın sağlanması önemlidir.