EKİBİMİZ

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Mine Tuncay
Hakkında

Psikoloji Lisans eğitimimin ardından 2021’de İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji (tezli) yüksek lisans eğitimimi “Yetişkinlerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların ve Bağlanma Stillerinin Yaşam Doyumu ve Duyguları İfade Edebilme Becerisi ile Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı tez çalışmamla tamamlamış bulunmaktayım. 2023 yılı itibari ile Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimine başladım ve eğitimim hala devam etmektedir. 2021 yılından itibaren online ve yüzyüze danışan kabul etmekteyim.

Uzmanlık Alanları

Yetişkin ve Ergen Psikoterapisi, Psikodinamik Terapi, Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kişilik Bozuklukları, Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerde Sınav Kaygısı, Panik Atak, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları.
Eğitimler

 • Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi
 • Şema Terapi Eğitimi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
 • Cinsel Terapi Eğitimi
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi
 • Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
 • Çocuklarda Oyun ve Masal Terapisi Eğitimi
 • Tematik Algı Testi Eğitimi
 • Çocuklarda Tematik Algı Testi Eğitimi
 • Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri Eğitimi
 • Moxo Dikkat Testi Eğitimi
Yayımlar

 • Ayşe Mine TUNCAY, (2021). Yetişkinlerde Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri ve Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Akademik Hassasiyetler Dergisi, cilt 8, sayı: 17, s.193-221.
 • Ayşe Mine TUNCAY, (2021). Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Duyguları İfade Edebilme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 5, Sayı: 4, ss.1385-1405.
 • Ayşe Mine TUNCAY, (2023). Investigation Of The Relationship Between Early Maladaptive Schemas And Attachment Styles In Adults With Life Satisfaction And The Ability To Express Emotions. Asya Studies, cilt 7, sayı 24, ss.299-310.
 • Ayşe Mine TUNCAY, (2023). Ağrının Psikolojik Kökenleri. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, cilt 9, sayı 19, ss. 79-99.