TESTLER

MMPI

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri/Minnesota Multiphasic Personality Inventory) psikolojik bir değerlendirme aracıdır ve kişilerin duygusal ve zihinsel sağlıkları hakkında bilgi toplamak için kullanılır. MMPI, psikiyatride, psikolojide, klinik psikolojide, davranışsal tıpta ve diğer sağlık alanlarında yaygın olarak kullanılan bir ölçüttür. Bireylerin kişilik özelliklerini, psikopatolojilerini, zihinsel sağlıklarını ve diğer psikolojik özelliklerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış bir envanterdir. MMPI'yi tamamlamış olan kişinin yanıtları, uzmanlar tarafından incelenir ve kişinin psikolojik profilini oluşturmak için kullanılır.

TAT TESTİ

TAT, Thematic Apperception Test (Tematik Algılama Testi) olarak bilinen bir psikolojik testtir. Bu test, kişilerin içsel düşünce yapısını, duygusal tepkilerini ve kişilik özelliklerini anlamak amacıyla kullanılan bir projektif testtir. TAT, klinik değerlendirme, psikoterapi planlama ve psikopatoloji (ruhsal hastalık) tanısının bir parçası olarak da kullanılabilir.

MOXO DİKKAT TESTİ

MOXO Dikkat Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilgili bir değerlendirme aracıdır. MOXO, DEHB'nin tanısını koymak ve bu bozukluğun semptomlarını ölçmek amacıyla kullanılır. Bu test, özellikle çocuklar ve gençlerde DEHB'nin belirlenmesi ve izlenmesi için kullanılır. DEHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik semptomlarına sahip bireyleri etkileyen bir nörolojik bozukluktur.

D2 DİKKAT TESTİ

Bireylerin dikkat seviyelerini ve odaklanma yeteneklerini ölçmeye yardımcı olan bir psikolojik testtir. Bu test, kişinin görsel algısal hızını, dikkatini, konsantrasyonunu ve detaylara olan duyarlılığını değerlendirmek amacıyla kullanılır. D2 Dikkat Testi, özellikle klinik psikologlar, nörologlar ve eğitimciler tarafından kullanılır.

PROJEKTİF VE OBJEKTİF TESTLER

ÇOCUKLARDA OYUN VE MASAL TERAPİSİ

ÇOCUKLARDA RESİM ANALİZİ

ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ

CATTEL 2A ZEKA TESTİ