UYGULAMALAR

BDT
Bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. BDT, bireylerin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlamalarına ve sağlıklı düşünce ve davranış kalıplarını geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu terapi türü, bireylerin zorluklarla başa çıkmalarını ve yaşamlarında daha olumlu değişiklikler yapmalarını sağlamak için kullanılır.

BDT'nin temel prensiplerinden biri, bireylerin düşünce süreçlerinin duygusal ve davranışsal tepkilerini etkilediğidir. Terapist olarak, kişinin düşünce kalıplarını inceleyerek ve sorgulayarak yanlış, olumsuz veya zararlı düşünceleri tespit etmeye çalışırız. Bu yanlış düşünceler genellikle kişinin kendisi, başkaları veya dünya hakkındaki yanlış inançlara dayanabilir. Terapist, bireyin bu yanlış düşünceleri gerçekçi ve sağlıklı düşüncelerle değiştirmesine yardımcı olur.

BDT Hakkında Sık Sorulan Sorular

BDT Kimlere Uygulanabilir?
BDT, birçok psikolojik rahatsızlıkta etkili bir terapi yöntemi olarak kullanılır.

Depresyon, Anksiyete bozuklukları (örneğin, genel anksiyete bozukluğu, Panik bozukluk, Sosyal anksiyete bozukluğu), Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, bağımlılıklar ve kişilik bozuklukları gibi birçok rahatsızlıkta etkili sonuçlar elde edilebilir.

BDT Hangi Teknikler Kullanılır?
BDT oturumları sırasında terapist, bireye yardımcı olmak için çeşitli teknikler kullanır. Bunlar arasında bilişsel yeniden yapılandırma (yanlış inançları değiştirme), problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, duygu düzenleme stratejilerinin öğretilmesi, maruz kalma terapisi (korkulara ve kaygılara maruz kalma), davranışsal deneyler (davranışların sonuçlarının test edilmesi) ve gevşeme tekniklerinin kullanılması bulunur

BDT Tekniğinde Kaç Seans Yapılır?
BDT, bireylerin kendileriyle ilgili olumsuz düşünceleri değiştirerek, duygusal sıkıntıları azaltmalarına ve daha sağlıklı davranış kalıpları geliştirmelerine yardımcı olur. Terapi genellikle kısa vadeli ve odaklıdır, ancak rahatsızlığın ciddiyetine ve bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak terapi süresi değişebilir.
Terapi sürecinde danışanın getirdiği problem doğrultusunda uygulanan teknikler
UYGULAMALAR