UYGULAMALAR

EMDR Nedir?
Geçmişte yaşadığımız olaylar günümüzde biz fark etmesek de etkisini sürdürmeye devam edebilmektedir.EMDR Terapisi (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer ruhsal sorunların tedavisinde kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilen bu yöntem, travmatik deneyimlerin neden olduğu duygusal ve bilişsel rahatsızlıkları hafifletmeye ve iyileştirmeye odaklanır.

EMDR Terapisi Temel İlkeleri

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisi
EMDR terapisi, özellikle travmatik olayların neden olduğu Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisi için geliştirilmiş bir yöntemdir. TSSB, kişinin bir travmatik olay sonrasında yaşadığı yoğun anksiyete, kabuslar, sürekli hatırlama ve duygusal düzensizlikler gibi semptomları içerir. EMDR, bu semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
Terapi, travma sonrası stres bozukluğu semptomlarını ele alarak kişinin yaşam kalitesini artırmayı ve işlevselliğini geri kazanmayı hedefler.

Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme
EMDR terapisi, "duyarsızlaştırma" ve "yeniden işleme" olarak adlandırılan iki temel süreci içerir. Duyarsızlaştırma, kişinin travmatik deneyimlerinin neden olduğu yoğun duygusal tepkileri kontrol etmeyi öğrenmesini içerir. Yeniden işleme ise kişinin bu deneyimleri daha sağlıklı bir şekilde işlemesini hedefler.
Terapist, kişinin travmatik deneyimlerini tekrar yaşamasına veya hatırlamasına yardımcı olurken, bu deneyimlerin duygusal yükünü azaltmaya odaklanır.

Göz Hareketleri ve Uyarıcılar
EMDR terapisi, genellikle göz hareketleri veya başka bir uyarıcı kullanarak duyarsızlaştırma ve yeniden işleme sürecini başlatır. Terapist, kişiyi bu uyarıcılara odaklanmaya yönlendirir ve bu süreç, travmatik deneyimlerin zihinsel işlenmesini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.
Göz hareketleri veya uyarıcılar, kişinin beyinlerinin iki farklı yarısının daha iyi işbirliği yapmasına yardımcı olarak duygusal iyileşmeyi teşvik edebilir.

Duygusal Yeniden İşleme
EMDR terapisi, kişinin travmatik deneyimleri hatırlamasını ve bu deneyimleri daha sağlıklı bir perspektiften yeniden işlemesini destekler. Bu süreçte, kişi travmatik deneyimleriyle ilişkilendirdiği olumsuz düşünce, duygu ve inançları gözden geçirir ve değiştirir.
Terapist, kişinin travmatik deneyimleriyle başa çıkmasına ve bu deneyimleri daha az korkutucu hale getirmesine yardımcı olur.

Geleceğe Hazırlık
EMDR terapisi, kişinin gelecekte benzer stresli durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmesini teşvik eder. Kişi, travmatik deneyimlerin etkilerini azaltmanın yanı sıra, gelecekteki zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilme gücünü kazanır.
Terapist, kişiye duygusal güçlüklerle karşılaştığında nasıl başa çıkabileceğini öğretir ve bu becerilerin günlük yaşamına nasıl entegre edilebileceğini vurgular..

Bireyselleştirilmiş Yaklaşım
EMDR terapisi, her bireyin benzersiz deneyimlerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilir. Terapist, kişinin bireysel hikayesini ve semptomlarını dikkate alarak tedavi planını kişiye özel olarak oluşturur.
Bu özelleştirilmiş yaklaşım, her bireyin terapi sürecinin farklı olabileceği anlamına gelir ve kişinin ihtiyaçlarına en uygun yardımı sağlamayı amaçlar.

Bilimsel Temelli Tedavi
EMDR terapisi, birçok klinik araştırma ve çalışma tarafından desteklenen bilimsel bir tedavi yöntemidir. Bilimsel çalışmalar, EMDR'nin travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir.
Terapistler, bu bilimsel temelli yaklaşımı kullanarak kişilere en iyi sonuçları sağlamak için güncel bilgilere dayanır.

EMDR terapisi, kişinin travmatik deneyimleri ve bu deneyimlerin neden olduğu semptomları ele alırken, kişinin kendi içsel kaynaklarını kullanmasını ve duygusal iyileşmeyi teşvik eder. Bu nedenle, bu terapi yöntemi, travmatik deneyimlerin etkileriyle başa çıkmak isteyen bireyler için önemli bir terapi yöntemidir.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

1. Geçmiş Hikayenin Değerlendirilmesi

EMDR terapisi, öncelikle bir terapist tarafından yönlendirilir. İlk adım, kişinin geçmiş travmatik deneyimlerini ve bu deneyimlerin yol açtığı semptomları anlamak için bir terapistle ön görüşme yapmaktır. Bu ön görüşme aşamasında kişinin terapiye uygunluğu değerlendirilir ve terapi süreci hakkında bilgi verilir.

2. Hedef Belirleme

Terapist ve kişi, terapinin odaklanacağı belirli bir travmatik deneyimi veya deneyimleri belirler. Bu deneyimler, kişinin şu anda yaşadığı semptomları tetikleyen veya etkileyen deneyimler olabilir. Hedef belirleme aşamasında, kişinin bu deneyimlerle ilişkilendirdiği duygusal ve düşünsel içerikler de tanımlanır.

3. Duyarsızlaştırma

EMDR terapisi, kişiyi travmatik deneyimlerini hatırlamaya ve bu deneyimlerle ilişkilendirdiği duygusal yükü azaltmaya yönlendirir. Terapist, bu süreci başlatmak için göz hareketleri veya başka bir uyarıcı kullanabilir. Kişi, bu uyarıcılara odaklanırken, terapistle deneyimlerini paylaşır.

4. Yeniden İşleme

Yeniden işleme aşaması, kişinin travmatik deneyimlerini daha sağlıklı bir şekilde işlemesini içerir. Kişi, bu deneyimleri hatırlarken, terapistin yönlendirmesiyle deneyimlerini daha farklı bir perspektiften değerlendirir. Bu süreç, kişinin travmatik deneyimlerini daha az korkutucu hale getirmesine ve duygusal iyileşme sağlamasına yardımcı olabilir.

5. Değerlendirme

EMDR terapisi oturumları sırasında sürekli olarak değerlendirme yapılır. Kişinin duygusal ve semptomatik değişiklikleri izlenir ve terapi hedeflerine ne kadar yaklaşıldığı değerlendirilir. Bu, terapinin etkinliğini takip etmek ve gerektiğinde terapi planını ayarlamak için önemlidir.

6. İyileşme ve Sonlandırma

EMDR terapisi, kişinin duygusal iyileşmesini teşvik eder. Oturumlar ilerledikçe, kişi genellikle semptomlarında azalma ve duygusal rahatlama yaşar. Terapist ve kişi, terapinin sonlandırılma aşamasına geldiklerinde, kişinin artık daha iyi bir zihinsel sağlık ve işlevsellik seviyesine sahip olduğunu gözlemleyebilirler.

EMDR terapisi, kişinin travmatik deneyimlerin etkileriyle başa çıkmasına ve duygusal iyileşme sürecine yardımcı olur. Bu terapi yöntemi, bilimsel araştırmalar tarafından desteklenen etkili bir tedavi yöntemidir ve travmatik deneyimlerin neden olduğu semptomların hafifletilmesine katkı sağlar.

EMDR Hakkında Sık Sorulan Sorular

EMDR Terapisinin Etkisi Kanıtlanmış mıdır?
EMDR uygulamaları sonucunda danışanların büyük çoğunluğunun semptomlarının azaldığı veya ortadan kalktığı, bu psikolojik semptomlara eşlik eden diğer semptomların da etki gücünün zayıfladığı birçok sağlık ve devlet kurumu tarafından kabul edilmiştir.

EMDR kaç seans sürer?
Danışanın terapiye getirdiği soruna, yaşam koşullarına, kişinin kendine has işleme biçimlerine göre değişim göstermektedir.

Hangi konular ile EMDR yapılır?
Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz, ihmal, istismar gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar ile EMDR yapılabilir.

Terapi sürecinde danışanın getirdiği problem doğrultusunda uygulanan teknikler
UYGULAMALAR