YAYINLAR

  • Faraji, H. & Durak, R. (2023). Kendiliknesnesi Aktarımları ile Borderline Kişilik Özellikleri Arasında Özerk Benlik Yönetiminin Aracı Rolü . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 1-18 . DOI: 10.18506/anemon.1128019
  • Ayşe Mine TUNCAY, (2023). Investigation Of The Relationship Between Early Maladaptive Schemas And Attachment Styles In Adults With Life Satisfaction And The Ability To Express Emotions. Asya Studies, cilt 7, sayı 24, ss.299-310.

  • Çocukluk Çağı Travması ile Kendini Susturma, Yakın İlişkilerdeki Yaşantılar ve Romantik Aşk Mitleri İlişkisi
  • Ayşe Mine TUNCAY, (2021). Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Duyguları İfade Edebilme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 5, Sayı: 4, ss.1385-1405.
  • Çocukluk Çağı Travmaları ile Kendini susturma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Akademisyenler Kongresi.
  • Ayşe Mine TUNCAY, (2021). Yetişkinlerde Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri ve Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Akademik Hassasiyetler Dergisi, cilt 8, sayı: 17, s.193-221.
  • Ayşe Mine TUNCAY, (2023). Ağrının Psikolojik Kökenleri. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, cilt 9, sayı 19, ss. 79-99.